AWS ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

Ако Ви е небходима надеждна и сигурна инфраструктура, с безкомпромистна производителност то можете да се се обърнете към нас. Спестете пари от администратори и се възползвайте от последно поколение услуги за да дадете необходимия тласък на вашия бизнес.

BeShared има доказан опит в работата с различни AWS услуги, наред с:
  • EC2, EBS, Lambda and ECS/Docker;
  • S3, DynamoDB, Aurora;
  • Virtual Private Cloud;
  • Identity and Access Management;
  • AWS Device Farm;
  • Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Simple Notification Service (SNS), Amazon Simple Workflow Service (SWS), AWS Elastic Beanstalk, and AWS CloudFormation;
  • AWS API
Ако смятате, че текущата ви инфраструктура не е достатъчно добра или искате да я запазите и надградите, то нашите инженери могат да ви конусултират, така че да получите оптимално решение. Без значение дали искате да изградите надеждна среда за разработка и тестване на софтуер, хостване на уебсайт, отдалечена работна конзола или хибридна мрежа, то BeShared е надежден партньор по пътя Ви към ИТ иновациите.

Нашите услуги се заплащат почасово и на всеки отчететен период ще имате прегледен доклад къде и за какво са били инвестирани парите Ви!