Разработка на мобилни приложения за Android и iPhone


Ние сме част от мобилната екосистема още от 2010-та година насам, разработвайки приложения за iPhone и Android. Този домейн се развива с много бързи темпове, за това имаме и специен R&D екип, който следи за най-новите тенденции и технологии, които ние първи предлагаме на клиентите си. Нашите разработки варират от изчистени рекламни приложения до сложни, много-компонентни приложения осъществяващи връзка с големи корпоративни системи.

ANDROID

Ние разработваме много приложения на тази платформа, като нашата специализация е в областа на гео маркетинга, където след засичане на потребителското местоположението предлагаме продукти или услуги от портфолито на клиента възложител. Интеграцията с комплексни backend системи обикновено се осъществява с WebSocket, REST, GSON/Jackson и други изпитани технологии. Имаме и няколко много успешни рекламни игри, които помагат за по-бързото лансиране на нови продукти сред интернет активното общество.

iOS

Ние сме дейни участници в iOS дев обществото от 2010 година насам. Имаме опит с Swift, Objective-C и използането на инструменти като AppCode като среда за разработка. Покриваме пълния цикъл на разаботка на едно iOS приложение - от UX дизайн, имплементация, профилиране, тестване и пускане в App Store.

HYBRID APPS

Нашият R&D отдел постоянно експериментира с различни cross-platform технологии като Ionic, но за сега като утвърдени инстремнети в нашия stack влизат: PhoneGap и Cordova. Възлагаме големи надежди на React Native и скоро очакваме нашия първи проект реализиран на тази платформа.