Проект „Заедно в Интернет“

Проект „Заедно в Интернет“

BG05M9OP001-1.003-2256-C01

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

фирма «Би Шеърд» ООД

номер на договора: № BG05M9OP001-1.003-2256-C01  

За реализация на проектните дейности по проект на тема „Заедно в Интернет“

Търси да назначи  8 броя лица, безработни и неактивни  от които: 8 броя лица безработни и неактивни участници, младежи на възраст  до 29 години, включително. Лицата ще бъдат назначени на трудов договор за срок от 12 месеца. Длъжностите  на които ще бъдат назначени ще бъдат: 1 брой уеб дизайнер, 3 броя разработчик интерактивно съдържание, 2 броя програмист уеб-сайтове и 2 броя търговски представители.

На желаещите и одобрени лица ще бъде предложено обучение по ключови компетентности  – „Общуване на чужди езици“ – английски език, професионално обучение – „Програмист“,специалност – „Програмно осигуряване“ и  професионално обучение „Търговски представител“, специалност „Търговия на едро и дребно“. Основното възнаграждение ще бъде в размер на минималния осигурителен доход, съгласно  НКПД за съответната длъжност. След приключване на проектните дейности на  поне 50% от назначените лица  ще бъде предложено да останат на работа във фирмата за постоянно.

Заявилите желание за участие лица могат да се обърнат за повече информация и подаване на документи за интервю на телефон: 0878 78 84 69 или да отправят питане на електронна поща: office@beshared.bg

Заповядайте в нашия сплотен колектив!

Екип на Би Шеърд ООД

Обща стойност на проекта: 133 864.80 лева, от който 113 785,08лв. европейско и 20 079,72 лв. национално съфинансиране


Начало: 07.04.2017г.
Край: 07.06.2018 г.
Обща продължителност на проекта: 14 месеца 

 

Присъединете се към екипа на BeShared!

Кандидатствайте за работа в BeShared!

Избери позиция

Лична информация за връзка

CV & Портфолио

Кандидатствай

 
Продължи

www.beshared.bg

CV/Портфолио *

Имате ли актуална автобиография? Качете го тук.
Предишен

www.beshared.bg

Благодарим за вниманието!

Затвори

www.beshared.bg

Ние сме партньорът на вашия успех

Изпратете своето запитване, коментар или препоръка и ние ще се свържем с Вас в рамките на 24 часа.
Вашето мнение е важно за нас.

www.beshared.bg

Този сайт използва "бисквитки" с цел подобряване на ползваемостта. Можете да научите повече в нашите Общи условия. Разбирам