Google Adwords Реклама

Реклама в Търсачката на Google

Страницата за търсене на Google е най-посещаваният сайт в света. Всеки ден няколко милиарда потребители се обръщат към Google, търсейки това, от което се нуждаят. За бизнеса това означава най-вече едно – присъствието е задължително.

Изграждане и управление на рекламна кампания в Търсачката на Google

Цели:​
- Генериране на качествен трафик от посетители към Вашия сайт
- Постигане на топ 3 позиции
- Подобряване на имиджа на компанията чрез рекламно присъствие в Google
- Активното използване на платени резултати с времето води и до увеличаване на органичния (неплатен) трафик.

Рекламата в търсачката на Google представлява текстови карета, които се задействат при въвеждането на определени ключови думи (търсения) от Вашите потребители. Всяко едно търсене задейства търг, който се провежда за части от секундата. Ако Вашата реклама отговаря на условията да участва в съответния търг, тя се задейства и позиционира съобразно нейната релевантност, рейтинг, представяне до момента, а също така и Вашия залог (bid) и качеството и бързината на сайта Ви.
Плащането за рекламните карета се случва единствено тогава, когато потребител кликне на дадена реклама. Този модел на плащане е още известен като PPC (pay-per-click, или плащане на клик). Google притежава високо ефективна система за засичане на невалидни кликове – т.е. ако някой конкурент реши да клика многократно на Ваши рекламни карета, системата го засича и възстановява сумата, похарчена за невалидните кликове.

Самите рекламни карета съдържат заглавие (25 символа), 2 реда описание (2x35 символа) и линк към страницата Ви. Страницата за търсене предоставя 3 горни позиции и допълнително още 7 позиции, които могат да бъда разпределени отдясно, но и в най-долната част на страницата. Топ 3 позициите са за предпочитане, тъй като потребителите се спират първо на тях и съответно кликат най-вече на тях.

Реклама в Дисплейната мрежа на Google

С повече от 2 милиона партньорски уебсайта на издатели и много собствени като YouTube, Gmail и Android услугите на Google, Дисплейната мрежа предлага множество начини за ангажиране на клиентите и феновете Ви.

Изграждане и управление на рекламна кампания в Дисплейната мрежа на Google

Цели:
- Генериране на качествен трафик към сайта Ви
- Подобряване на имиджа на компанията
- Позициониране на рекламното съдържание на 1-во място

Също както при рекламата в Търсачката на Google, и тук можем да ползваме текстови карета. Освен тях имаме опции за графични банери (вкл. и анимирани), видео и т.нар. rich media формати.

Рекламите в Дисплейната мрежа се задействат не при търсене от страна на потребител, а докато той разглежда сайт от мрежата на Google, който е тематично свързан с рекламата Ви.

Начините за достигане до Вашите клиенти са различни – чрез ключови думи (контекстуално), по теми и интереси, а също така и чрез директно позициониране – избор на сайтове, които позволяват Google реклама и поставяне на рекламно съдържание в техните страници.

Основни предимства на дисплейната реклама са ниските цени, широкият обхват от сайтове и богатият асортимент от начини за таргетиране на аудиторията. Плащането отново се извършва на клик.

С какво се отличаваме?

Нашите специалисти са квалифицирани експерти, издържали всички необходими сертификационни изпити – AdWords Fundamentals, Search Advanced, Display Advanced и Video Advertising Advanced (YouTube реклама).

Работим по кампаниите Ви всеки ден, защото вярваме, че това е единственият начин за качествена поддръжка.

Освен редовните седмични и месечни отчети от нас ще получите и възможност за ежемесечна консултация и обсъждане на рекламните кампании.