Online медия планиране и купуване

BeShared може да реализира Вашата рекламна кампания в Интернет рационално и ефективно.

При планирането за Интернет реклама ние избираме най-подходящите за Вашия продукт или услуга онлайн медии, като съобразяваме целевата група, бюджета, времето и концепцията на самата реклама. Ние познаваме медийната среда и целевите аудитории на големите уебсайтове в страната, което ще ни помогне да я позиционираме най-ефективно.

BeShared Ви предлага медия планиране, медия купуване, криейтив, провеждане и отчитане на проведената медийна кампания.