Какво представлява SEO?

SEO (Search Engine Optimization) представлява оптимизация за търсачки и се състои основно
в популяризирането на съдържанието на Вашия сайт. Самото съдържание се прави по-лесно разбираемо за търсачките,
с което се постигат по-челни позиции по ключови думи.

Съществуват основно два вида SEO оптимизация:
вътрешна (OnPage - включва работа по самия сайт) и външна (OffPage - включва работа извън сайта).
Чрез вътрешната оптимизация се организира информацията на сайта по начин, който Google
и другите търсачки разбират правилно и откриват важните за Вас ключови думи.
Вътрешната оптимизация често се състои в самите текстове, структурата и връзките по сайта.
Външната оптимизация представлява съвкупността от връзките, които водят към Вашия сайт.
Тук е важна тежестта на връзките и ключовите думи, които се използват.

Накратко за една добра оптимизация на сайта Ви са нужни: уникално (НЕ копирано), качествено вътрешно съдържание
и необходимият брой връзки от качествени сайтове към Вашия сайт.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ SEO?

Чрез SEO постигате по-добро класиране по ключовите думи в уеб търсачките, което е от голямо значение,
защото най-таргетираният Ви трафик идва точно оттам.

Каква е цената за постигането на такива резултати?

Цената зависи от конкуренцията, от броя на ключовите думи, които трябва да се оптимизират, от вашия бюджет
за реклама, от времето за изпълнение и т.н. Поради тази причина подхождаме индивидуално към всеки клиент.